Η ιστοσελίδα μας είναι υπό κατασκευή και θα είναι σύντομα κοντά σας !

Μιχαήλ Ψελλού 35
542 49
Ν. Ελβετία
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 33.44.44
Fax.: 2310 33.50.44
Ν.Μ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

e-mail: info@nmgeorgiadis.com